torstai 16. heinäkuuta 2015

Uuden ajan lapset

Jo 1950-luvulta lähtien löytyy huomioita erityisen lahjakkaista, herkistä ihmisistä, joilla näyttää olevan toisenlainen elämäntehtävä maapallollamme. Erityisesti heitä syntyi juuri ennen milleniumia (1990-luvulla). Kutsumme heitä Indigo-lapsiksi, jotka nyt siis ovat jo nuoria aikuisia. Sitä mukaan kuin indigo-ihmisiä saapui keskuuteemme, lisääntyi ymmärryksemme näiden erityislapsien tehtävää ja ominaisuuksia kohtaan. He ovat ns. esikävelijöitä, jotka ovat olleet erityisen rohkeita ja innokkaita tulemaan esiin aikana, jolloin heitä ei vielä ole osattu arvostaa.
Tänä päivänä he ovat jo aikuisia ja ovat ottaneet oman erityispaikkansa yhteiskunnassa, mutta ei välttämättä helpolla. Erityisherkkyytensä vuoksi, osa heistä on upottanut turhautumisensa nautintojen maailmaan ja osa poistunut vapaaehtoisesti tästä raskaasta maailmastamme.

Uuden energian aika koitti vuosituhannen alussa, jonka jälkeen ymmärrys erityislapsia kohtaan on kasvanut merkittävästi. Olemme saaneet tietoa ja siten mahdollisuuksia valjastaa uutta sukupolvea ja itseämme yhteistyöhön, jonka tavoite on uusi parempi, rauhan ja rakkauden maailma. Nämä teemat elivät jo 1970-luvulla hippien keskuudessa, joiden parissa moni esi-indigo eleli. 

2000-luvun Uuden Ajan lapsilla on monta nimeä:  indigot, kristallilapset, tähtilapset, valon lapset jne. ja heillä kaikilla samankaltainen sanoma: levittää uutta tähtivaloa ja
energiaa maapallolla – rauhaa, rakkautta ja värähtelyä kohottavaa tietoa, jolla voimme kaikki kehittää itseämme ja nostaa energiavärähtelyn tasoa niin itsessämme kuin maapallolla. Nämä lapset ovat poikkeuksellisen lahjakkaita ja omaavat mm. erilaisen rytmin ja vauhdin. Heillä ei ole vanhan energian ajan hidastavia rakenteita sisällään. He eivät enää joudu käymään samanlaisia puhdistautumis-kokemuksia kuin vanhemman polven henkisen polun avanneet ihmiset joutuvat.

Meillä vanhemman polven ihmisilläkin on ollut valinnan paikka: haluammeko, ja ennen kaikkea olemmeko valmiit tekemään tarvittavat muutokset ja kehittyä uuden energian aikaa vastaavaksi tehtävänkantajaksi? Vai haluammeko vain nauttia saavutetuista eduista ja elellä mukavaa, materialistista elämää kaikkine nautintoineen? Joukkotuhojen ja massakuolemien aikana monet lähtevät tullakseen takaisin uuden energian ajan kipinä sisällään.

Muuttuminen ja säätyminen vanhoista energioista uuden energian ajan vaatimuksiin ei ole helppoa. Säätöjä tarvitaan sekä mieleen että kehoon. Pelkkä motivaatio ei riitä, vaan koko psyykemme ja mielemme täytyy muuttaa ja taivuttaa uudenlaiseen ajatukseen ja mahdollisuuksiin, joita meillä ei aikaisemmin ollut tiedossa. Vanhan ajan lapset elivät pelottelun ja auktoriteetin ilmapiirissä. Miten nyt sitten uskaltaisimme luottaa uuden ajan yhteyksiin ja uuden luomisen mahdollisuuksiin?

Uuden ajan lapset eivät joudu enää samanlaisiin myllytyksiin, vaan heillä on asiat ja tehtävät kristallinkirkkaana edessään, ja tieto valmiina sisälleen ohjelmoituna.
Heidän puhtautensa on syntynyt suoraan tähtivalosta ja uuden ajan energiasta. Heille on dna:n kautta siirtynyt kyky sisäistää ja käsitellä uuden energian valovoimaa ja puhtautta suoraan, ilman erillisiä muuntamis- ja säätämisprosesseja. He saavat tämän ajan energian syötettynä suoraan energiajärjestelmäänsä. Heidän korkeampi yhteytensä on paremmin auki kuin vanhemmalla väestöllä. Tosin usein vielä tiedostamattomana, vahvistamattomana. Mutta kaikki se on heille luontaista – ei opittua.

Näistä lapsista saapuivat joukkoomme ensin esikävelijät tutkaillakseen tulevia mahdollisuuksia. Suuri joukko henkiä odotti valotasoilla pääsyä maapallolle näyttääkseen meille uuden suunnan. Ennen energianmuutosta maskuliinisesta feminiiniseen (vanhasta energiasta uuteen) oli maapallon valmistaminen uuteen energiaan todella hidasta ja työlästä, ongelmia ilmaantui paljon. Henkineuvostot pohtivat tilannettamme ja ovat siitä lähtien opastaneet meitä tutkimuksiensa perusteella kohti oikeita toimintatapoja maapallon energia-tasapainon parantamiseksi ja korjaamiseksi.
Korjaamisen mahdollisuus on tullut näiden uuden energian ajan asetukset sisällään pitävien, ihmisiksi inkarnoituneiden vapaaehtoisten valotyöläisten kautta, jotka ottivat kehitystehtävänsä vastaan tietäen vaikeakulkuisen valmistelutien olevan edessään.
He ovat laskeneet vapaaehtoisesti värähtelytasonsa alaspäin päästääkseen ihmisten nahkoihin. Nyt kun heitä on inkarnoitunut enemmän, toimii heidän yhteinen energeettinen verkkonsa kohottavana tekijänä myös itselleen. He saavat voimaa toisistaan ja pystyvät nykyään pääsemään jo paremmin oikealle värähtelytasolle.

Alkuvaiheessa nämä lapset toimivat vanhan ajan ihmisille tasapainon, puhdistuksen ja kirkkaan tähtitiedon tuojina. He kyseenalaistavat sen mitä meillä on – ja aikaansaavat lopulta positiivisen muutoksen meissä kanssaihmisissään.
Alkuun syntyi hankauksia, mutta pikkuhiljaa he oppivat ihmisyyden tietyt lainalaisuudet ja me ymmärsimme uuden ajan uudet energia-mahdollisuudet.

Tähtilapset viettävät yönsä usein kotonaan, toisella planeetalla, saamassa uskoa, täydennystä ja vahvistusta tehtävälleen. Siellä heitä ymmärretään ja he voivat tasapainottua rauhassa. He käyvät täällä ikään kuin töissä, auttamassa ja opastamassa meitä. Sen vuoksi saattavat yölliset herätykset olla vaikeita näille eri planeettojen lapsille – he eivät välttämättä herää heti unestaan, kun ovat niin kaukana ja paluumatka on pitkä.
Myös näillä uuden ajan lapsilla on oppinsa ja haasteensa täällä käytävänään. Ihmisyyden lainalaisuuksien oppiminen ei aina ole helppoa, mutta koska he ovat vapaaehtoisesti valinneet ihmiseksi inkarnoitumisen, on tärkeää, että näitä oppeja myös käydään. Jotkut tuskastuvat helposti, toiset pysyvät määrätietoisesti tehtävässään. Toiset päättävät peruuttaa tulonsa juuri ennen syntymistään. He eivät pystykään tulemaan matalaan maailmaamme suuren herkkyytensä vuoksi ja siirtyvät toisille valotasoille oppiakseen lisää ja kehittyäkseen edelleen. Tullakseen ehkä myöhemmin uudelleen, vahvemmilla eväillä.

Sinä, jolla jo on tällainen uuden ajan erityisherkkä lapsi sylissäsi: Muista aina kuinka herkkä lapsesi sielu on ja kuinka vielä vaillinainen on hänen ihmisyytensä olemus.
Hän tarvitsee lempeää, turvallista, kuuntelevaista ohjausta. Heillä on enemmän tietoa kerrottavaksi kuin osaamme ottaa vastaan. Meidän ymmärrys ei aina taivu, olemme vanhan koneiston jähmeitä malleja. Kuuntele mitä lapsesi puhuu – jos hän kokee, että olet oikeasti kiinnostunut saatat saada aivan upeaa henkistä kanavointia livenä! He eivät vaivaudu selittämään sille, joka ei oikeasti ole kiinnostunut - sulkeutuvat vain maailmaansa omiensa joukkoon.
Uuden ajan lapsien kyky nähdä tulevaan kasvaa kasvamisen myötä, ja mikäli emme tuki heitä, pysyy väylä puhtaana ja avoimena. Lapsi on ottanut uuden ajan tehtävän, uuden valon välittäjänä ja pystyy elämään kahdessa tasossa lapsuutensa aikana. Harvinaista ei ole, että hän kertoo edesmenneen mummonsa istuvan tuolilla vieressään ja heidän juttelevan keskenään.
Ne sielunyhteydet, jotka on ennalta sovittuja ja tarkoitettuja tulevat heille usein jo lapsena. Meille tämä kyky saattaa kehittyä vasta pitkän kypsyttelyn tuloksena.
Uuden ajan lapsi juttelee enkeleiden ja valo-olentojen kanssa ja pitää sitä aivan normaalina. Ei välttämättä mainitse siitä, koska hänelle se ei ole ihme. Sitten on niitä lapsia, jotka haluavat jo nuorina sulkea pois osan lahjastaan ja haluavat sen sijaan keskittyä kokemaan inkarnaation mukaista fyysisyyttä ja aistinautintoja.  Paljon riippuu paitsi lapsen sielunsuunnitelmasta myös meistä kasvattajista. 

Sisarsieluja tulee nyt esille kovaa vauhtia. Ikään kuin seuraava sukupolvi, joille nämä valon isotveljet ja -siskot pitävät henkistä ovea auki. Täällä olevat valmistelevat reittejä uusille lasinherkille sieluille. Nyt syntyvät lapset ovat usein superherkkiä, toimivat aistit yliterässä ja heidän henkinen hipiänsä ei kestä karkeaita asioita tai käsittelyä. Me vanhemmat toimimme tärkeinä maadoittajina näille uutukaisille lapsille. He alkavat maadoittua välittömästi synnytyskanavasta tultuaan, mutta kaikki eivät pysty kestämään ulostuloa tai maaplaneetan raskautta. Näiden lasinherkkien lasten tehtävänä on tuoda puhtautta, kirkkautta, rakkautta ja iloa maailmaan. He tarvitsevat erityistä lempeää, mutta turvallista ohjausta kasvaakseen ihmisiksi, varsinkin murrosiän molemmin puolin. He eivät kestä karkeutta missään muodossa, rakastavat kevyttä, kohottavaa musiikkia ja iloista energiaa. Läpikuultavina tarvitsevat suojelusta ja hienotunteista apua oman nahkansa kasvattamiseksi. Heidän aistiensa vahvistamiseen toimivat taide ja musiikki hyvinä apuvälineinä. He elelevät paljon omissa maailmoissaan – anna lapselle omaa aikaa riittävästi aistimiseen ja asioiden kuunteluun, värähtelyn nostamiseen ja tasapainottamiseen.
Uuden ajan lapsille aukeaa helposti erityinen yhteys luonnonhenkiin, keijuihin ja haltijoihin, jotka ovatkin luvanneet auttaa heitä ylläpitämään keveytensä ja kirkkautensa maapallon myllerryksessä. Keijut, haltijat ja yksisarviset ovat oppaita, jotka stimuloida lasten henkisyyttä. Maadoitus on inkarnaatio-olemuksen vuoksi tärkeää, siksi luonnonhenki- ja maatyöskentely olisi tärkeää näille lapsille.
Lasten kanavointi on siis hyvin suoraviivaista ja luontaista toimintaa, siihen ei tarvita erityisiä kursseja tai preppauksia. Riittää kun kuuntelemme ja annamme mahdollisuuden aistien stimulointiin esim. musiikin ja kuvataiteen muodossa. Lasta voi pyytää kertomaan viestinsä kuvan muodossa. Ihmisen inkarnaatioon liittyvä kehollinen, hormonaalinen ja hermostollinen kasvu on herkkää aikaa, joka vaatii uuden ajan lapselta paljon voimaa, rauhaa ja tilaa. Siksi henkisyyttä ei kannata "prepata" lapselle millään tavalla, vaan antaa hänen ohjautua eteenpäin oman sielunpolkunsa mukaisesti, omassa tahdissaan. Henkiset asiat saavat tilaisuuden laskeutua hänen elämäänsä luonnollisina. Meidän tehtävänä on tukea, hyväksyntää ja turvaa. Kun kasvu on ohi ja lapsesta on kasvanut aikuinen, alkaa hän kanavoida voimiaan tietoiseen henkiseen työskentelyyn ja elämäntehtäväänsä. Lapsi valitsee aina vanhempansa, omien oppiläksyjensä ja elämäntarkoituksensa mukaisesti.

perjantai 10. heinäkuuta 2015

Planeetta-kanavointi valon rakenteeseen liittyen

(Voit liittyä lukijaksi alla vasemmalla olevasta palkista).
Tammikuussa 2007 otin vastaan oheisen kanavoinnin, joka on mielestäni edelleen akuutti ja sisältää tietoja meille ihmisille valon rakenteesta. Ohessa oleva kuva on nasa.gov -sivustolta ja on Marsin kraaterilta. 
 
Lähestyn teitä Marsin kaltaiselta taajuudelta, kaukana omasta ulottuvuudestanne. Meillä päivä ja yö ovat yhtä, aika on yhtä, valo on yhtä. Henkiseltä ulottuvuudeltamme meitä voisi luokitella, jos niin haluatte, valon kaukaisuuden sotureiksi. Tuomme valoa kaukaisuuden lehtoihin, paikkoihin, joihin valoa tarvitaan ja pyydetään. Ihmisillä on vapaa tahto, niin on hyvä, mutta ymmärtääkö tahto aina hengen? Onko tahto oikeasti vapaa, miten on? Tuomamme lahja teille on kaukaisen valon lähetys, jolla puhdistatte nykyistä tietoisuuttanne ja ikään kuin kristallisoitte itsellenne olennaisia arvoja. Sana on värähtelyä, tieto on värähtelyä, laulu on värähtelyä.
 

Valon värähtely on erilaista rakenteeltaan. Sitä voi suunnata paremmin kuin edellisiä. Ikään kuin täsmäpuhdistaa energioita. Valoakin on monenlaista, kehittymistasoja on monta, riippuen heijastuspinnoista ja kosketuksesta matkan varrella. Valon lähettiläät on hyvä tehtävä ja on hyvä perehtyä tarkemmin myös sen työvälineisiin ja mahdollisuuksiin. Tuomme teille energeettistä valon kuvaa kaukaisuuden ulottuvuudesta. Voitte muistaa sen myötä myös entisiä aikoja. Muisti tunnistaa valojen energioita ja olemuksia. Kuinka väri taittuu valon kautta riippuu valosta ja lähetyspaikasta. Voimme suunnata ja lähettää valoa toiveen mukaan puhdistamaan planeettanne. Sitähän usein pyydetäänkin. Viemme valoa tietoisin kanavin ja myös muuten auttaaksemme kokonaisuutta. Aika ajoin syntyy maapallon planeettakenttään reikiä, joita tulee paikata. Valoenergia tiivistää tällaisia reikiä ja hoitaa hyvin tilapäisiä repeytymiä. Suuremmat aukot johtuvat usein tietoisuuden kerääntymistä, joita joudumme hoitamaan myös muulla tavoin. Puhdistaen ensin matalan energian lähettämän ja sen jälkeen korjaamaan jälkiään. Valon veljet, meitä on monta tällä asialla kulkevaa lähettilästä. Lähestymme nyt teitä, jotta voisitte tietoisemmin ohjata valotyöskentelyänne kohottavampaan suuntaan.” Kysyin mitä voisimme tehdä edellä mainittujen asioiden hyväksi: ”Voit välittää tietoa ja voitte tehdä enemmän valoharjoituksia. Valonkerääminen, sen vahvistaminen, siihen rakkauden voimistaminen.”

keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

Vedellä on suuri merkitys maaplaneetalle


Planeettalaisilta on tullut tieto, että he välittävät maaplaneetan veden kautta energiaa kokonaisuuteemme. Maan vesien pinta toimii katalyyttinä avaruudesta käsin. Vesi vie energiaa eteenpäin, sinne missä sitä tarvitaan. 
Veden energiaa säilövä voima on suuri. Vedessä energia säilyy hyvin ja vesi jatkuvassa liikkeessään vie voimaa joka puolelle. Vesi suurena elementtivoimana muodostaa maaplaneetan pinnalle valtavan energeettisen verkoston, jota pitkin voidaan maan auttamistyötä tehdä.  


Tulevaisuudessa tulee vesi toimimaan energialähteenä maapallon ihmisille. Sitten kun öljy ja sähkö muussa muodossaan loppuvat tai niiden käyttö ei enää ole mahdollista. Liikkumisessa tulee vedellä olemaan päärooli.


Luonnon suuret voimat (aurinkotähti) toimivat jo nyt planeetan hyväksi, sulattamalla jäätikköä. Sieltä purkautuu vesistöömme massoittain puhdasta, ikiaikaista vettä, joka sekoittuessaan vesistöömme, puhdistaa sitä ja nostaa vesielementin kautta energiavärähtelyä korkeammaksi.

Jokainen voi vaikuttaa vesistöömme siunaamalla ja energisoimalla veden, jota käyttää. Siunattu vesi siirtyy meistä korkeammassa värähtelyssä jäteveden kautta maaperän vesistöön jälleen. Lisäksi elimistöllemme saa siunatusta vedestä parempaa terveyttä.

Eittämättä tulee mieleen myös se kuinka jo Atlantiksen viimeisessä kokeilussa oli vedellä lopullinen merkitys ihmiskunnan historiaan. Ja taas, tässä nykyisessä kokeilussamme, tulee veden voimalla olemaan meille pelastava merkitys!

Tähteläistaustastani

Jo nuorena toivat tähtitaivas, aurinko ja planeetat minulle kotoista tunnetta. Siihen sekoittui myös haikeutta siitä, että jossain on toinenkin kotipaikka. Vuosituhannen taitteessa aloin ottaa vastaan kanavointeja, myös transsissa, ja sain tietoa omasta tähtiolemuksestani Karhunvartijan tähdistössä.
Haikeus väistyi kun otin tietoisesti vastaan tehtäväni maaplaneetan inkarnaatiossani. Opin tietämään, että tarkoitukseni on auttaa maaplaneettaa ja sen ihmisiä nousemaan korkeampaan ja rakkaudellisempaan energiaan ja olemustasoon. Sen polun mukaisesti olen kiitollisena työtäni tehnyt.

Tarkoitukseni ja elämäntehtäväni on tuoda ihmisille tietoa mahdollisuuksista olla yhteydessä valon auttajiin universaalilla tavalla, oppia tekemään yhteistyötä valon ja rakkauden auttajien kanssa. Niin luonnonhenkien, eläinten, enkelien, henkioppaiden, ylösnousseiden mestareiden, valomestareiden kuin planeetta-auttajienkin kanssa.

Haluan auttaa ihmisiä auttamaan itseään kohti omaa valon ja rakkauden tehtäväänsä. Auttaa mieltämään tämä olemassaolomme maaplaneettaa suurempaan kokonaisuuteen, jossa energia toimii universaalisti, yhteistyössä kaikkien planeettojen kesken. Olemustasot ovat erilaiset, mutta energian sekä rakkaudellisen tarkoituksen kautta voimme olla yhteydessä myös muillekin planeetoille. Tervetuloa mukaan matkalle omaan valon ja rakkauden tehtävään – olemaan se valo ja rakkaus, joka olet! Tähtiperheeni kutsuu minua tähtiolemukseni nimellä                 -  olen Kyrios.